Seznamte se: účetní program Money S3 - modul Adresář


Přehledné vedení kontaktů

Modul Adresář účetního programu Money S2 coby hlavní pomocník obchodního manažera nabízí velmi rozsáhlé možnosti správy kontaktů. Každou adresu lze volitelně zařadit do některé z přednastavených skupin (např. Dodavatelé a Odběratelé) mezi kterými se lze rychle přepínat; využít lze samozřejmě všech standardních funkcí jako je třídění a filtrování. Adresní karta obsahuje množství údajů včetně samostatných variant adres pro provozovnu, fakturační adresu a obchodní jméno. Ke každé adrese lze vést neomezené množství kontaktních osob a sledovat řadu dalších užitečných podrobností jako je například poslední pohledávka apod.


Adresní klíče

Velmi silným nástrojem Adresáře je možnost vést si neomezené množství vlastních atributů kontaktních adres (např. "účastník veletrhu", "projevil zájem", "nutno znovu kontaktovat" apod.) které lze přiřazovat jednotlivým adresám. Podle těchto klíčů je možno kontakty dále třídit, hromadně měnit, odebírat či přiřazovat.



Evidence akcí s kontaktem

Ke každé adrese si můžete přiřadit tzv. uživatelskou akci, která uchovává událost (včetně data a času) spojenou adresou - např. telefonní kontakt, schůzka, zaslání nabídky. Akce s adresou lze třídit, tisknout, filtrovat, přidělovat je jako úkol zadaným pracovníkům, sledovat, zda jsou splněny či nikoli a další. Vždy tak máte pod kontrolou akce, které jste k zadané akci prováděli či nechali provádět - a to oceníte nejenom v situaci, kdy si tyto akce zobrazíte v průběhu telefonních hovoru s vaším obchodním partnerem.


Napojení na službu CreditInfo – prolustrujte si své obchodní partnery

Účetní program Money S3 je propojen s CreditInfo – službou Firemní lustrátor společnosti CreditInfo Czech. Tato služba běží standardně na internetu a vy jejím prostřednictvím získáte přímo z Adresáře podrobné informace o zadané firmě (základní údaje, kreditní skóring, platební morálku, činnosti, informace o konkurzu či likvidaci, účetní závěrky nebo dokonce i úplné kreditní zprávy o subjektu a další.).

Přístup ke službě najdete v Adresáři pod tlačítkem CREDITINFO (na nástrojové liště Funkce nápovědy). Na výběr máte dvě funkce: Lustrace zobrazí na základě IČ údaje přímo o společnosti, kterou máte v seznamu Adresáře pod kurzorem, druhou možností je Vyhledání, kde můžete do systému ručně vložit IČ libovolné společnosti.

Obě funkce vás automaticky navedou na portál služby CreditInfo. Při prvním použití je potřeba se zaregistrovat a službu aktivovat v Money S3. Celý proces nastavení pro účetní program Money S3 je přehledně popsaný přímo na www stránkách služby. Po zaregistrování a aktivaci vám bude připsáno 50 volných kreditů, které můžete zdarma ihned čerpat ve formě dotazů na jednotlivé subjekty. Před každým dotazem na konkrétní subjekt vidíte, kolik kreditů bude za jeho zodpovězení z konta čerpáno. Další kredity lze pomocí portálu kdykoliv dokoupit.


Hromadné adresní operace a tisk štítků

V obchodní praxi se často setkáváte s potřebou provádět hromadné adresní operace, např. rozeslání nových ceníků, pozvánek, novoročenek a dalších. Adresář účetního programu Money S3 má komfortní funkci pro hromadný tisk poštovních adres na samolepící štítky či obálky a je rovněž schopen předat do vašeho e-mailového klienta seznam vybraných e-mailových adres - pochopitelně včetně možnosti využití adresních klíčů a filtrování.


Popis modulů Money S3