Seznamte se: účetní program Money S3 - modul Daňová evidence (Jednoduché účetnictví)


Předkontace

Účetní program Money S3 umožňuje pomocí předkontací přímo určit kam jednotlivé doklady či položky dokladů budou na základě úhrad zaúčtovány v peněžním deníku účetního programu.


Peněžní deník

Peněžní deník, který přesně odpovídá své tiskové podobě, schraňuje veškeré údaje z pokladen a bank a zúčtovávají se v něm všechny příjmy a výdaje. Jednotlivé záznamy uvedené v peněžním deníku lze přímo v něm dále rozúčtovávat či přeúčtovávat. Dále lze z účetního deníku jednoduchým kliknutím na tlačítko Zdroj zjistit zdrojový doklad záznamu deníku a tento doklad případně rovnou opravit dle potřeby. A lze z něj přímo vidět a dle potřeby rovnou upravit i hradící doklad.


Banka, pokladna

Účetní program Money S3 umožňuje vést libovolný počet bankovních účtů či pokladen v různých měnách pro úhrady dokladů a další peněžní operace. Pomocí speciální funkce homebanking lze provádět platební příkazy přímo do banky a zpětně výpis z banky lze jednoduchým způsobem rovnou zaúčtovat bez nutností ručního přepisování dokladů do Money S3.

Plátci daně z přidané hodnoty ocení možnost přímého tisku Daňového přiznání z Money S3 a to ve formátu tiskopisu včetně poučení, který se za normálních podmínek vyplňuje ručně a musí si jej každý plátce vyzvednout na finančním úřadu. Tento přímý tisk má dále výhodu v tom, že je právoplatným uznávaným tiskopisem finančního úřadu a uživateli tak odpadá nutnost ručního vyplňování.


Aparát kontroly úhrad

Tato propracovaná sada funkcí vám přehledně zobrazí seznam upomínkovatelných pohledávek a jejich tisk včetně doplnění individuálních textů pro první, druhou a poslední upomínku. Zpracovávat můžete i penalizovatelné pohledávky. Nechybí rovněž přehledy dlužníků a věřitelů.


Účetní tiskové sestavy a přehledové sestavy

Většina uživatelů účetního programu potřebuje krom standardních výkazů a tiskových sestav (přiznání k DPH, peněžní deník, výkaz příjmů a výdajů..., stav závazků a pohledávek ke dni) ještě speciální sestavy, které mu například ukáží obrat zboží dle jednotlivých odběratelů, či přehledovost dle materiálu na skladě. K těmto účelům má účetní program Money S3 přehledové sestavy včetně grafických výstupů.


Závěrkové operace - uzavření roku, počáteční stavy

Každý rok ať již kalendářní nebo účetní je jednou ročně zapotřebí uzavřít a účetní pohyby i neuhrazené doklady "převést" do roku následujícího. K tomuto účelu slouží Závěrkové operace, které kromě již zmíněných funkcí také například automaticky převedou a založí do nového účetního roku veškeré bankovní účty a pokladny, tak jak byly nadefinované v roce předcházejícím. A to včetně zkratky, názvu a veškerých definic, vyjma počátečního stavu. Samozřejmostí je také převedení neuhrazených závazků a pohledávek do nového roku. Dále pokud právě začínáme poprvé účtovat v programu Money S3, lze pomocí těchto operací jednoduše ručně navést počátečná stavy peněžního deníku a DPH.


Číselné řady a seznamy

Pro automatické číslování všech typů dokladů můžete použít rozsáhlé seznamy číselných řad. Lze si navolit samostatné číselné řady pro jednotlivé typy dokladů. Kromě číselných řad máte k dispozici i další užitečné seznamy - mezi nejdůležitější patří střediska, zakázky a činnosti. Protože tyto položky můžete zadat na většinu dokladů, můžete podle nich také filtrovat a tisknout téměř ve všech přehledech.


Popis modulů Money S3