Seznamte se: účetní program Money S3 - modul Fakturace


Vystavené a přijaté faktury

Účetní program Money S3 uchováví vystavené a přijaté faktury ve dvou samostatných seznamech, jejich struktura je však podobná. Faktury můžete podle přání vystavovat/přijímat jako prosté, s položkami a nebo s položkami s vazbou na sklady a objednávky. Již vystavené či přijaté faktury lze kdykoli vytisknout v mnoha různých variantách (např.jako fakturu, dodací list, daňový doklad, složenku, balíkovou průvodku...). Samozřejmostí je u dokladů jejich automatické číslování, možnost slevy na doklad, snadná tvorba dobropisů, vedení a sledování kreditu pro jednotlivé odběratele a nebo možnosti kontroly splatnosti faktur pro právě zvoleného odběratele.


Předpřipravené typy faktur

Zjednodušenému zadávání faktur v účetním programu napomáhají připravené typy faktur nebo chcete-li šablony, které vám na přání předvyplní formulář vystavované faktury. Takovým typem faktury může být například "běžná faktura" a "dobropis". Typ faktury umožňuje automaticky navolit a vyplnit do nově vystaveného/přijatého dokladu řadu kritérií (např. způsob platby, dobu splatnosti, předkontaci, číselnou řadu a mnoho dalších) a výrazně tak urychlit a zjednodušit zadávání dokladů.


Faktury bez položek

Typy vystavených faktur Jsou nejjednodušším typem faktur. Pro jejich vystavení stačí vyplnit pouze části "Popis" (číslo dokladu, data...) "Dodavatel" a "Odběratel" (můžete si je vybrat z Adresáře a nebo vepsat přímo do adresního pole ve faktuře a pak nechat do Adresáře připsat). V části "Ceny" pak zadáte cenu faktury - na pomoc budete mít daňovou tabulku pro kalkulaci DPH, která vám sama dopočítá chybějící hodnoty (základ daně, daň či cenu s daní) včetně volitelného zaokrouhlení.


Faktury s položkami: ruční a nebo s vazbou na sklady, objednávky

Umožňují vložit na doklad faktury více položek. Položky mohou být zadány ručně (budete odečítat zálohu) a nebo mohou být zařazeny ze skladu, nabídek, objednávek, dodacích listů a rezervací. Ručně zadané položky vložíte jednoduše pomocí tlačítka "Přidat" a následným zadáním popisu, ceny a množství položky. Zvolíte-li vazbu na skladová a objednávkový systém, můžete přetahovat položky ze kladu přímo do faktur. Pak máte k dispozici i výběr dle výrobních čísel čí výběr z dodávek. Do faktury můžete přenášet i položky z kompletních dokladů - z poptávek, nabídek, objednávek, skladových dodacích listů. Pro každou položku faktury lze rovněž zvolit i samostatné zaúčtování.


Hromadná fakturace

Účentí program umožňuje rovněž velmi snadno vystavit hromadnou fakturu - pří výběru odběratele v Adresáři postačí označit více adres a potvrdit - místo jedné konkrétní adresy pak uvidíte číslo, označující celkový počet odběratelů.


Popis modulů Money S3