Seznamte se: účetní program Money S3 - modul Mzdy a personalistika

Podle zakoupené verze vám účetní program Money S3 nabízí zpracování mezd jak malé organizace (do 10 zaměstnanců) stejně jako organizace velké (nad 10 zaměstnanců).


Seznam zaměstnanců

Účetní program používá tenbto seznam uchování základních údajů o vašich zaměstnancích (osobní údaje, mzdové údaje a propojení na knihu jízd) a jako podklad pro způsob výpočtu mezd. V personální části uchováváte základní údaje o zaměstnanci, ve mzdové pak evidujete sazby (hodinová, měsíční, prac. poměr, příplatky - na přání lze tuto část vést i jako tzv. složkovou mzdu), nezdanitelné částky (nezdanitelný základ, děti, invalidita...) a platby (údaje nutné pro správné platby záloh a vyúčtování mezd).

Ze seznamu zaměstnanců můžete tisknout přehled zaměstnanců, jejich mzdové listy, potvrzení čistých příjmů, evidenci důchodového pojištění, potvrzení o zdanitelných příjmech a zápočtové listy.


Zpracování mezd

Pro vlastní zpracování využijete seznam mzdových karet. V každém měsíci zavedete každému zaměstnanci jeho mzdovou kartu, která je složená ze záložek Odpracováno, Hrubá mzda, Vyúčtování zaměstnanec, Vyúčtování zaměstnavatel a případně i Nemocenské dávky. Zadáním těchto údajů připravíte mzdy vašich zaměstnanců k závěrečnému zpracování.


Doplňkové seznamy

Zadávání personálních a mzdových dat vám ulehčují tři doplňkové seznamy - seznam pracovních poměrů, státních svátků a odvodů (časově rozlišitelných parametrů mezd).


Zaúčtování záloh a mezd

Je závěrečnou volbou, kterou během zpracování provádíte. Na základě pořízených mzdových karet vám tato funkce vytvoří a zaúčtuje odpovídající závazkové doklady pro zadané období, přičemž je podporováno i zaúčtování na jednotlivé střediska ("střediskové mzdy").


Tiskové sestavy mezd

Pro vytvořené a zpracované mzdy existuje řada tiskových sestav. Jedná se o listinu záloh, vyúčtování mezd, vyúčtování zdravotních pojišťoven, sociálního pojištění, zákonné pojištění, daně z příjmů fyz. osob, srážkové daně z příjmů, přehledu nepřítomností, Zaúčtování mezd přehledu o počtu zaměstnanců a výčetku záloh a mezd.


Target S3 - pokročilé možnosti vedení personalistiky a mezd

Náročnějším zájemcům o rozsáhlejší vedení zmíněných agend, popř. organizacím s větším počtem zaměstnanců doporučujeme ke shlédnutí www stránky věnované personálnímu informačnímu systému Target S3, který umožňuje on-line komunikaci a synchronizaci údajů s daty účetního programu Money S3.


Popis modulů Money S3