Seznamte se: účetní program Money S3 - ovládání systémuJednoduchost a přehlednost

Uživatelské rozhraní účetního programu Money S3 obsahuje všechny nejmodernější ovládací prvky v kombinaci s revoluční technologií "Aktivní pracovní plochy" (APP), díky které si nastavíte program tak, že jeho nejpoužívanější funkce vyvoláte jediným kliknutím myši. Vzhled celého prostředí lze navíc měnit díky podpoře tzv. "skinů".


Rychlost vkládání dat

Jedním z hlavních ergonomických požadavků je rychlost vkládání dat. V účetním programu Money S3 jsou definovány tzv. typy dokladů nebo chcete-li inteligentní šablony, které za vás při pořízení dokladu nastaví nejčastěji používaná políčka a vy pak doplníte pouze zbývající nezbytná data.


Automatické kopírování dat

Jednou pořízená data nemusíte do Money opakovaně vkládat, stačí si jen vybrat ze seznamu a přenést do nového dokladu. Typickou ukázkou je modul adresář - již dříve zadanou adresu přenesete jedním kliknutím do vystavené objednávky, faktury nebo dodacího listu. Program sám pak na pozadí provede veškeré potřebné operace od vyskladnění až po tisk dokladu.


Snadné vyhledávání a třídění

Při práci se systémem potřebujete snadno a rychle nalézt požadovaný údaj, například vystavenou fakturu. Protože jsou data v Money S3 zobrazena v přehledných seznamech, jedním kliknutím myši si můžete vybraný seznam dokladů nechat setřídit podle zvoleného sloupce. Pokud pak začnete na klávesnici vypisovat hledaný údaj v tomto sloupci (např. adresu nebo číslo dokladu) Money S3 vám samo dohledá patřičný záznam.


Komfortní filtrování dat

Často je třeba vybrat si z množství záznamů pouze omezenou množinu, vyhovující zadaným podmínkám (např. vystavené faktury se zbývající úhradou nad určitou částku). Pak využijete funkci Filtr, která vám umožňuje snadno definovat podmínku pro vytřídění dat. A to není vše - často používané filtry si můžete uložit a pojmenovat a kdykoli vyvolat horkou klávesou, včetně automatického doplnění aktuálního data (např. "za minulý měsíc") do datumových položek. Průvodce tiskem daně z přidané hodnoty


Nápověda, průvodce, tipy a nástěnka

V kterékoli části účetního programu můžete využít služeb funkce Nápověda, která vám podá bližší informace o zamýšlené operaci. Řádky seznamů jsou často opatřeny přehlednými značkami, které určují stav daného dokladu (např. "neuhrazený"), jejich seznam naleznete ve Legendě. Průvodci jsou vám nablízku s přehlednou a srozumitelnou nápovědou v okamžicích , kdy vykonáváte činnost složenou z více kroků - například stažení výpisu z účtu nebo tisk přiznání k DPH. Tip dne vás na přání každý den upozorní na zajímavou novinku v Money S3 a konečně na Nástěnku si můžete umísťovat pracovní poznámky a vzkazy i mezi jednotlivými uživateli v rámci počítačové sítě.


Popis modulů Money S3