Evidenci přijaté a odeslané pošty

Poštmistr je moderní poštovní program pro snadnou a rychlou evidenci pošty. Je vaším výkonným pomocníkem pro podej listovních zásilek, balíků, poštovních poukázek a dalších typů zásilek. Součástí aplikace je i propojení na účetní program Money S3 a informační systém Money S5.

Posílání dopisů

 • vypočítá pro každou listovní zásilku výplatné a napoví, v jakých režimech lze zásilku podat
 • zajistí přehled o odchozí a došlé poště
 • kontroluje správnost zadaných údaj
 • umožní tisk výkazů odchozí i došlé pošty dle požadavků uživatele
 • umožní tisk evidenčních a dekádních lístků pro podej listovních zásilek uživatelů s uzavřenou Úvěrovou smlouvou s Českou poštou, s.p.
 • vytvoří datový soubor pro podej zásilek (u smluvních podavatelů)
 • tiskne na formuláře přijímané Českou poštou, s.p. (průvodky, podací archy, adresní štítky, dobírkové poukázky, dodejky ...)
 • umožní import údajů pro zadávání listovních zásilek
 • umožňuje import souborů o pohybu zásilek, vplacených i bezdokladových dobírek
 • umožní export údajů o zadaných listovních zásilkách
 • poskytuje možnost e-mailové notifikace adresátů
 • umožňuje napojení váhy a frankovacího stroje
Posílání balíků

 • zadání veškerých typů tuzemských a zahraničních balíkových zásilek (Obchodní balíky, Cenné balíky, Obyčejné balíky,Doporučené balíky,EMS, zásilky EPG atd.) - vypočítá výplatné
 • kontrolu správnosti zadaných údajů
 • tisk veškerých potřebných formulářů České pošty s.p. pro balíkové zásilky - tj. podacích archů, průvodek k BO (jednotlivých, 2x2,integrovaných dokladů), adresních štítků, dobírkových složenek, dodejek,atd.
 • pro zjednodušení práce import údajů o zásilkách ze souborů či IS (formáty xml, txt, importy přes ODBC ovladače) - nemusíte data zadávat ručně - pouze provedete tisky, případně export do datového souboru
 • export do datového souboru - u zásilek, kde je tato volba možná, můžete provést export do datového souboru
 • import souborů o pohybu zásilek (v případě, že tyto informace Česká pošta poskytuje), vplacených dobírek i bezdokladových dobírek
 • z aplikace odesílat emaily adresátům odeslaných zásilek s příslušnou informací o zásilce a možností vložení vlastního textu
 • napojení váhy a výplatního stroje

Posílání složenek

 • Vytvoření číselníku bankovních účtů
 • Odbavení peněžních poukázek typu B v samostatných střediscích
 • Zpracování poukázek typu B
 • Import údajů z předepsaného formátu, nebo libovolného souboru.
 • Libovolný počet uzávěrek v jednom dni
 • Tiskové výstupy (Průvodka, Detailní průvodka a Příkaz k ůúhradě )
 • Export do datového souboru pro Českou poštu s.p. a možností šifrování programem Crypta přímo z aplikace Poštmistr.

Propojení s Money S3 a systémové požadavky

Aplikace spolupracuje s účetním programem Money S3 (napojení na adresář a vystavené faktury, nastavuje se přímo v aplikaci). Pošmistr pracuje v operačních systémech Microsoft Windows 95/98/NT/2000/ME/XP/Vista/W7 a využívá standardního tisku na tiskárny těchto operačních systémů.


Popis modulů Money S3