Seznamte se: účetní program Money S3 - provoz na více PC a rozšiřující moduly


Účetní program Money S3 - licence pro provoz na více PC

Každá verze účetního programu Money S3 je schopno provozu na tolika počítačích, pro kolik je zakoupena licence. Licence jsou chráněny tzv. klíči, které zabezpečují že Money S3 je možné provozovat pouze na tom počítači (počítačové síti), který má nainstalován odpovídající klíč. Jedna licence je vždy součásti základního kompletu, další licence lze zakoupi pro libovolný počet PC v síti. Je možnost zakoupit i licencei pro samostatné PC, tuto skutečnost prosím výslovně uveďte na objednávce.

Rozšíření vaší licence v rámci počítačové sítě vždy konzultujte s nejbližším Konzultačním a prodejním centrem CÍGLER SOFTWARE, a.s. pro zhodnocení technických nárpků provozu.


Účetní program Money S3 - rozšíření na vyšší typy kompletů

Účetní program Money S3 lze funkčně rozšířit pouze dokoupením nejbližšího vyššího kompletu s požadovanou funkčností/modulem. Cena za přechod na vyšší komplet se vypočítá jako rozdíl cen užívaného a požadovaného kompletu. Pokud vlastníte více licencí, je nutné doplatit i rozdíl cen dalších licencí. Výsledná cena je součtem rozdílu cen kompletů a dalších licencí.V případě oborových slev pro účetní firmy a neziskové organizace se cenový rozdíl mezi dvěma komplety vypočítává ze základních, nikoli zlevněných cen.


Účetní program Money S3 - výměna dat mezi centrálou a pobočkami

Modul je určen pro firmy, které mají více poboček a potřebují přenášet data mezi nimi a účetním centrem. Nelze jej použít k verzi Money S3 Lite. Při nákupu modulu platíte za první a pak za každou další pobočku, na kterou budete přenášet data. Cena modulu pro první pobočku se skládá z ceny licence a 5hodin instalace kalkulované v ceně 600 Kč za hodinu (bez přepravních výloh).


Popis modulů Money S3