Ceník podnikového informačního systémy Money S4

Licence Money S4 se vždy skládá z jedné serverové licence a tolika uživatelských licencí, kolik potřebujete konkurenčních uživatelů (uživatelů současně přistupujících k systému). Uživatelské licence je možné mezi sebou kombinovat.

Ceny Money S4 licence

Kompletní verze s plným obsahem modulů (Účetnictví, Adresář, Fakturace, Sklady A/B, Objednávky, Mzdy, Majetek a pomocné evidence)

Název Cena
Money S4 - jádro29 990 Kč
Uživatel 1 (licence pro 1 současně pracujícícho uživatele) 6 990 Kč

Ceník rozšíření

Licence Money S4 je možné rozšířit o následující moduly a funkce.

Název rozšiřujícího moduluPopisCena
Transformace do XML Modul, který transformuje .csv, .txt či .xls soubory do XML a importuje do Money4 990 Kč
Mezinárodní DPH Modul umožňuje v Money S4 registraci k DPH pro libovolný počet různých států a při tvorbě dokladů přímo přiřadit příslušný doklad k vybrané registraci a použít sazbu DPH daného státu.9 990 Kč
EDI Komunikace Zastupuje úlohu komunikačního manažera s jednotlivými poskytovateli EDI služeb, zajišťuje samotnou výměnu dat mezi jednotlivými obchodními partnery. 15 000 Kč
Zrychlené zadávání dokladů Modul umožňuje rychle zadávat doklady bez nutnosti otvírání podřízeného seznamu položek. 4 990 Kč
Business Intelligence (BI) – první uživatel Business Intelligence je robustní modul pro analytické vyhodnocování dat v systému 40 000 Kč
Business Intelligence (BI) – další uživatel 10 000 Kč
Sklady Plus obsahuje Generování objednávek, Příslušenství a alternativy, Varianty, Více měrných jednotek, Více čárových kódů, Nákupní ceníky 9 990 Kč
eShop konektor podpora synchronizace s internetovým obchodem 9 990 Kč
Expedice modul pro automatizovanou poštovní rozesílku 7 990 Kč
XLS import import například objednávek z Excelu 6 990 Kč
EKO-KOM výkaz v požadovaném formátu 7 990 Kč
Outlook2Money synchronizace Money S4 s MS Outlook 6 990 Kč
iDoklad konektor synchronizace s on-line fakturací iDoklad 4 990 Kč
Document Management system pokročilá evidence dokumentů 19 990 Kč
Jazykové mutace GUI slovenské, anglické, německé, italské, bulharské nebo maďarské 4 990 Kč *
Legislativa pro neziskové a příspěvkové organizace 9 990 Kč
Zakázky Modul Zakázky je určený k řízení zakázek. Umožňuje sledovat zakázku od počátečních marketingových akcí přes uzavření smlouvy, zhotovení, fakturaci a vyhodnocení až po následnou servisní podporu. Umožňuje dále porovnání nákladů a výnosů, sestavení finančního plánu zakázky a sledování skutečného zisku zakázky. 6 990 Kč
Platební brány umožněte svým zákazníkům platit on-line 3 990 Kč
CRM lepší přehled o chování vašich zákazníků 4 990 Kč

* Cena za jednu jazykovou mutaci!

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Aktualizace

Cena Aktualizace je 18 % z ceníkové ceny a platí se vždy za 12 měsíců od data prodeje. Pro první rok je Aktualizace zahrnuta v ceně licence.

Upgrade z Money S3

Uživatelé Money S3 mohou získat Money S4 za zvýhodněnou cenu. Podmínkou je, že upgradovaná licence musí být registrovaná minimálně 6 měsíců.

Oborová sleva 50 % pro účetní firmy, daňové poradce či auditory

Oborová sleva pro účetní, daňové poradce a auditory je uznána po předložení kopie živnostenského listu pro poskytování účetních služeb nebo osvědčení daňového poradce či auditora. Výše slevy je 50 % na serverovou licenci.

Prodejna SQL – systém pro hotovostní prodej

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní aplikace s velmi jednoduchým a intuitivním ovládáním. Aplikace je optimalizována pro práci na dotykových obrazovkách. Je určena do maloobchodního provozu, všude tam, kde je kladen důraz na rychlost, spolehlivost a ergonomii práce.

Prodejna SQL je instalována na lokálním pokladním počítači, na MS SQL serveru Express 2012. Komunikaci zabezpečuje modul v Money S4 s názvem Prodejna SQL – centrála. Tento modul je nutný pro nastavení komunikace s jednotlivými pokladními místy.

Název Cena
Prodejna SQL 9 990 Kč
Prodejna SQL – centrála 5 000 Kč

Microsoft SQL Server 2012 Royalty

Pro chod Money S4 je nutný Microsoft SQL Server 2005 a vyšší, doporučená je verze Standard. Technicky je možné využít bezplatnou verzi Express, ale vzhledem k jejím omezením ji nedoporučujeme. MS SQL Server Royalty je určený výhradně pro provoz aplikací společnosti CÍGLER SOFTWARE. Je nutné koupit 1x licenci pro server a potřebný počet uživatelských licencí.

Název Cena
MS SQL Server 2012 Standard – server 3 500 Kč
MS SQL Server 2012 Standard – uživatelská licence 3 500 Kč