ERP Money S5: podnikový informační systém pro větší společnosti

Informační systém Money S5 je nejrychlejší a nejvýkonnější informační systém z řady účetních a ERP systémů Money.

MS SQL Server, špičkové technologie, maximální zabezpečení dat, dokonalé uživatelské prostředí a nadstandardní otevřenost zaručují okamžitý přístup ke klíčovým informacím, který tento ERP informační systém poskytuje pro řízení větších podniků.

ERP podnikový informační systém Money S5 je určený větším společnostem, které potřebují robustní, výkonné a bezpečné ERP řešení s vysokou mírou přizpůsobivosti při řízení individuálních firemních procesů. Řadu uživatelů proto tvoří i malé společnosti s velmi specifickými požadavky.

V ERP Money S5 najdete kromě účetních modulů specializovaná řešení, typická pro moderní systémy – business intelligence, řízení projektů apod., včetně řady speciálních modulů, jako jsou například výkazy EKO-KOM, elektroodpady Retela a další. Díky architektuře informačního systému je nastavení na míru i u velmi složitých vnitrofiremních procesů rychlé a jednoduché.

Typický uživatel:

ERP podnikový informační systém Money S5 má typické uživatele mezi společnostmi, které potřebují řešit složité vnitrofiremní procesy a předpokládají individuální přístup. Systém zvládá jak desítky současně přistupujících uživatelů, tak velké množství dat. Cena informačního systému se odvíjí od složitosti implementace a množství funkcí programovaných na míru.

Informační systém s jednoduchou obsluhou

Na to, jaké množství funkcí ERP Money S5 nabízí, se pozoruhodně snadno ovládá a čas věnovaný zaškolení nového uživatele je minimální. Pokud jste pracovali s Money S3 nebo S4, s přechodem nebudete mít problém už vůbec – všechny informační systémy rodiny Money si jsou navzájem podobné. Výhodou je i podobná logika ovládání jako u balíku MS Office. Nemusíte tak složitě učit ovládat více programů, stačí vám ty stejné dovednosti!

Podnikový informační systém Money S5 disponuje rychlým kontextovým vyhledáváním – stačí prostě začít psát na klávesnici a informační systém automaticky zúží nabídku podle prvních písmen hledaného záznamu. Hledat lze i od konce, full-textově, nebo můžete využít filtry s bohatými možnostmi definice včetně operátorů „AND“ a „OR“. S ERP Money S5 nebudete ztrácet čas zdlouhavým dohledáváním dat! O vlastnostech informačního systému Money S5 a jeho jednoduchém ovládání píšeme více v jiném článku.

Bezpečnost hraje v ERP prim

Vývojáři informačního systému Money S5 kladou velký důraz na bezpečnost práce s daty a minimalizují externí i interní rizika jejich narušení. Data jsou uložena na Microsoft SQL Serveru 2008 v transakčním režimu, při kterém odpadají starosti s nekonzistencí dat a ztrátou informací, například při výpadku elektrického proudu. Toto technické řešení navíc výrazně zvyšuje výkonnost a rychlost celého řešení ERP, oproti běžným účetním programům proto také informační systém Money S5 dosahuje mnohonásobně vyšší rychlosti i při vysokém zatížení.

Interní bezpečnost (a případně prevenci zcizení dat) zajišťuje možnost komplexního nastavení přístupových práv, využívající systému rolí. Různí uživatelé mohou mít v ERP systému stejné či různé role, které je opravňují (nebo neopravňují) k editaci, vytváření či prohlížení jednotlivých záznamů od celých modulů až po úroveň jednotlivých údajů na různých kartách v seznamech. Navíc může mít v informačním systému každý zaměstnanec přiděleno více rolí.

Kontroling a workflow ERP Money S5

Jednou z největších výhod informačních systémů a ERP řešení oproti běžným krabicovým programům je možnost pokročilejšího a individuálně nastaveného kontrolingu a automatických akcí či workflow. ERP Money S5 umožňuje vyhledání a trasování všech dokladů, zakázek či projektů, které jste do informačního systému zadali. Různé výkazy či exporty ekonomických ukazatelů a výsledků jsou otázkou pouhých pár minut – informační systém Money S5 ostatně disponuje specializovaným modulem Business Intelligence pro vyhodnocování a efektivní manažerské rozhodování.

Čas šetří i automatické akce. Díky různým možnostem nastavení workflow může informační systém automaticky přebírat různé doklady, rozesílat e-mail zákazníkům i manažerům a bezobslužně informovat o probíhajících akcích. Zejména v případě většího počtu účetních dokladů, menšího množství dodavatelů či odběratelů nebo při vedení elektronického obchodu se jedná doslova o nezbytnou součást vašeho ERP.

Kdy a proč zvolit ERP Money S5? Rozdíly S3/S4/S5

Účetní program Money S3 je typickým „krabicovým řešením“ pro uživatele, kteří chtějí bezstarostně vést své účetní agendy a spokojí se s obecnými vlastnostmi. ERP Money S4 disponuje možnostmi pokročilých informačních systémů, nicméně neumožňuje výraznější úpravy během implementace.

Pokud vyžadujete rozsáhlé možnosti ERP systému a chcete současně sestavit jeho moduly a funkce přesně podle vlastních potřeb, potřebujete zajistit některé specifické firemní procesy nebo vyžadujete skutečně individuální přístup, je pro vás nejvhodnější právě informační systém Money S5. Příprava nových funkcí je rychlá a snadná a díky možnosti přesného výběru modulů i jejich jednotlivých součástí nemusíte platit za funkce, které nevyužijete. ERP Money S5 navíc již v základních variantách obsahuje výrazná zlepšení oproti informačnímu systému Money S4, díky kterým se práce výrazně zrychlí a možnosti značně rozšíří.

Proč je výhodné využít branžových řešení?

Implementovat podnikový informační systém znamená investovat velkou část nákladů do individuální úpravy jednotlivých funkcí ERP. Je zpravidla nutné unikátním způsobem provázat jednotlivé moduly, nastavit různé postupy automatického přebírání dokladů nebo dokonce vytvořit celé nové moduly informačního systému. Je samozřejmé, že například účetní společnost má diametrálně odlišné nároky od velkoobchodního řetězce. ERP Money S5 naštěstí umí s úspěchem využít dříve provedené a osvědčené varianty informačního systému, které jsou jen nepatrně upravené podle aktuálních potřeb. Není tak nutné platit čas programátora úplně od začátku a cena se výrazně snižuje.

ERP Money S5 byl dále úspěšně nasazen v maloobchodu, velkoobchodu, výrobě, při prodeji na internetu a mobilním prodeji, v účetních společnostech, nestátních neziskových organizacích, servisech, půjčovnách, potravinářství, farmaceutickém průmyslu a v dalších oblastech. Jednotlivé reference si můžete rychle prohlédnout. Pro správné fungování všech těchto oborů byla vytvořena řada specifických modulů a funkcí, jejichž popis najdete v Možnostech informačního systému.

Sdružení účetních společností: DATEV eG

Sdružení auditorů DATEV podporuje informační systém Money S5: „Německá společnost DATEV eG sdružuje přibližně 40 000 auditorů, daňových poradců a jejich kanceláří. S 5 000 zaměstnanci patří k největším společnostem svého typu na světě a software DATEV zpracovává účetnictví dvou třetin středně velkých německých firem. Po otestování celé řady účetnictví a ERP systémů se společnost DATEV eG rozhodla na českém trhu nabízet profesionálům v oblasti účetnictví právě nové Money S5.“ (Wolfgang Stegmann, místopředseda představenstva DATEV eG, www.datev.cz).